Oboznámenie so spracovaním osobných údajov - GPDR Čítaj viac
Prihláška na Furčiansky maratón a Štafetový maratón
Štafetový maratón dvojčlenných družstiev – vyplniť prihlasovací formulár aj s menom, priezviskom a dátumom narodenia spolubežca (každý pretekár podáva prihlášku sám za seba).